ขายอะไรดี PR เริ่มธุรกิจ ด้วยคำถามที่ถูก Lightbox LED BKK

เริ่มธุรกิจ ด้วยคำถามที่ถูกต้อง

สิ่งแรกที่จะตั้งคำถามเพื่อเริ่มธุรกิจ
ไม่ใช่ถามว่า “ขายอะไรดี”

แต่ให้มองว่า
ผู้คนเขามีปัญหาอะไรกัน
และ “เราแก้ปัญหาอะไรได้”

Read More →